نمیدونم چرا هرررچقدر هم واسه امتحانم وقت داشته باشم بازم نمیشینم قشنگ بخونم و فقط روز آخر که استرس میگیرم باعث میشه بشینم یکم بخونم

حتی با اینکه دو ترم مشروط شدم ولی بازم آدم نشدم

این آدم نبودنم زجرم میده

همیشه تو ذهنم ایده آلم این بوده که بشینم خیلی منظم و طبق برنامه درس بخونم، اما همیشه برنامشو مینویسم ولی بش عمل نمیکنم. دو ساعت اگه درس بخونم تا آخر شب استراحتم طول میکشه اه!

منبع : The Theory Of Everythingکی آدم میشم ؟!
برچسب ها : بخونم